อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) คนใหม่ เยี่ยมชมกิจกรรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director (middle) welcomed and presented a token of appreciation (APCD Chocolate gift boxes made by persons with disabilities) to Mrs. Ureerat Chareontoh, Director-General of TICA (left) and Mr. Cherdkiat Atthakor, Deputy Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs (MOFA) (right).

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.(กลาง) ให้การต้อนรับและมอบผลิตภัณฑ์กล่องของขวัญช็อกโกแลต รุ่นล่าสุดที่ผลิตโดยคนพิการ
ให้กับนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมฯ (ซ้าย) และ
นายเชิดเกียรติ  อัตถากร รองปลัด กระทรวงการต่างประเทศ  

 

2.	Mr. Piroon Laismit facilitated a tour of the 60+ Plus Bakery & Chocolate Café Project and explained the previous collaborations with TICA.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.นำเยี่ยมชมร้าน 60+ Plus Bakery and Chocolate Café  พร้อมอธิบายความสำเร็จในความร่วมมือกับกรมฯ ช่วงที่ผ่านมา

 

3.	Observing the workshop on "Skill Development Training for Thai Persons with Disabilities on Employability in the Food Business" at APCD Training Center

แขกผู้มีเกียรติร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะคนพิการไทยในเรื่องการจ้างงานในธุรกิจอาหาร ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ.