ศพอ. เป็นวิทยากรในออนไลน์ฟอรัม: "From Words to Action: What more should be done to sure Resilience for All in Asia and the Pacific" จัดโดย Stockholm Environment Institute Asia เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2020
From Words to Action

ผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมในฟอรัม

 

From words to Action

กล่าวต้อนรับโดยคุณ Niall O'Connor, ผู้อำนวยการ Stockholm Environment Institute (SEI) ศูนย์เอเชีย

 

From words to Action

ทีมงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการประชุมโดยคุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนในฐานะวิทยากรนำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIDRR)