องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงาน JICA ประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับชาติจากประเทศอาเซียนเข้าศึกษาดูงาน ณ ศพอ. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567
Japan International Cooperation Agency (JICA), Thailand Office facilitate Oversea National Officers from ASEAN countries visited APCD on March 5th, 2024.

ภาพถ่ายคณะเจ้าหน้าที่ระดับชาติจากสำนักงาน JICA ในประเทศอาเซียนร่วมกับ Mr. Kawabe Ryoichi ผู้แทนอาวุโส สำนักงาน JICA ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager, APCD, delivered a welcoming speech.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาดูงาน

 

Dr. Kenji KUNO, a JICA Advisor on Disability & Development at APCD, gave a lecture on disability inclusion.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านคนพิการและการพัฒนา JICA-APCD บรรยายเรื่องประเด็นการพัฒนาคนพิการ

 

Mr. KAWABE explained how APCD and JICA have worked together since her establishment.

Mr. Kawabe ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมา การทำงาน และความร่วมมือกันระหว่าง ศพอ. และ JICA ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร

 

Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, led the tour of the 60+ Plus Bakery & Chocolate Café.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ นำคณะชมร้าน APCD 60+ Plus Bakery & Chocolate Café