ศพอ. จัดกิจกรรมจบหลักสูตรการฝึกงานรวมถึงการนำเสนอผลงานของผู้ฝึกงาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567
A group photo of Mr. Sutat Summart, presenter and attendees from the APCD intern final presentation.

ภาพร่วมแสดงความยินดีกับนายสุทัศน์ สมมาตร นักศึกษาฝึกงานได้นำเสนอผลงานในวันจบหลักสูตรพร้อมเจ้าหน้าที่ ศพอ. เข้าร่วมกิจกรรม

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director presented the certificate of completion and appreciation letter to Mr. Sutat.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและหนังสือขอบคุณแก่นายสุทัศน์ ในวันสำเร็จหลักสูตรการฝึกงาน

 

Mr. Sutat presented on what he learned during his internship.

Mr. Sutat presented on what he learned during his internship.

Mr. Sutat presented on what he learned during his internship.

นายสุทัศน์ นำเสนอผลงาน และสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกงานในครั้งนี้