ศพอ. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์กับคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
The meeting finalized content preparation of regional event on Celebration of World Autism Awareness Day (WAAD) 2021

การประชุมได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดงานระดับภูมิภาคเนื่องในวันเฉลิมฉลองวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก (World Autism Awareness Day: WAAD) ประจำปี 2564

 

Each country representative confirmed the check list of preparation.

ตัวแทนแต่ละประเทศร่วมพิจารณาเนื้อหาการจัดกิจกรรมดังกล่าว