คณะจาก JICA สำนักงานใหญ่ได้เยือนและพบปะผู้แทน ศพอ. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของตึกอำนวยการ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
The JICA Headquarters team met with APCD representative on 25 April 2023, Bangkok, Thailand

นายทาเคนอริ นาสุ หัวหน้าคณะจาก JICA สำนักงานใหญ่พร้อมคณะได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้แทน ศพอ. และที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการพัฒนาที่คนพิการมีส่วนร่วมจาก JICA เพื่อเป็นที่ระลึกในการมาเยือน

 

1.	Mr. Takenori Nasu, head of JICA's headquarters, and his team represent with APCD staff and JICA's advisor on promoting disability-inclusive development posed a group photo.

คณะจาก JICA ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกิจกรรมของ ศพอ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานในประเทศไทย

 

APCD thanked JICA for their continued cooperation and support and presented them with a set of publications.

ผู้แทน ศพอ. ได้มอบสื่อกิจกรรมของ ศพอ. และขอบคุณคณะจาก JICA ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 

During the friendly-working facility tour at the training building, they discussed their current and past cooperation on disability-inclusive development projects and exchanged views on future collaboration.

คณะจาก JICA และ ศพอ. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือในปัจจุบันและในอดีตเกี่ยวกับโครงการการส่งเสริมการพัฒนาที่คนพิการมีส่วนร่วม รวมถึงการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต ในระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการทำงานแก่คนพิการ ณ อาคารฝึกอบรม

 

APCD showed JICA the 60+ Plus Coffee by CP, a social enterprise that employs persons with disabilities and promotes human resource development.

ศพอ. นำคณะจาก JICA เยี่ยมชมโครงการ "ครัว 60+ Plus Coffee by CP" ซึ่งเป็นกิจการที่คนพิการมีส่วนร่วมที่ได้จ้างงานคนพิการและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล