เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ช่องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อถ่ายทำ “โครงการ 60+พลัสฝึกอาชีพคนพิการเพื่อความยั่งยืน” โครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (APCD Disability-Inclusive Business (DIB)