ผู้แทน ศพอ. ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนออนไลน์ จัดโดย Inclusion International เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566
APCD presentation at Asia Inclusive International Webinar on June 2nd, 2023

คุณศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ นำเสนอและและแบ่งปันข้อมูลด้านความสามารถทางกฎหมายในเอเชียและแปซิฟิกระหว่างการสัมมนา โดยมีคุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ และ Ms. Elizabeth Johns ร่วมสังเกตุการณ์

 

Ms. Supaanong Panyasirimongkol giving a speech at webinar on legal capacity laws in Asia Pacific. Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration and an intern, Miss Elizabeth Johns observing.

คุณวัชรพล จึงเจริญ คุณศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล และ Ms. Elizabeth Johns ร่วมฟังและเรียนรู้จากผู้บรรยายท่านอื่นๆ ในการสัมมนาครั้งนี้

 

Pictured from left to Right an intern, Miss Elizabeth Johns, Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Mr. Watcharapol Chuengcharoen in attendance at the Asia Inclusive International Webinar.

ภาพทั้งสามท่านที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จากซ้ายไปขวาคือ Ms. Elizabeth Johns นักศึกษาฝึกงาน คุณศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล และคุณวัชรพล จึงเจริญ