ศพอ. ออกทัศนศึกษาสำหรับโปรแกรม JICA KCCP ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565
Ms. Suthisa Tablek, Director of the Center for Empowerment and Development of Persons with Autism, welcomed the visitors, and the Center is performed by the Department of Empowerment for Persons with Disability (DEP), Ministry of Social Development and Human Security, Government of Thailand.

นางสาวสุทิศา ทับเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม

 

Touring key practical activities that developed their capacities at the Center

ร่วมทัวร์เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพของศูนย์ฯ

 

Participants from the KCCP training program visited the center to play Takkyu Volley against dream team tournament members who are living with autism enrolled at the center.

ผู้เข้าร่วมอบรมจาก KCCP เล่น Takkyu Volley ร่วมกับดรีมทีมจากศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

 

At the landmark building, JICA KCCP visitors posed for a group photo with the Center management team.

คณะเยี่ยมชมร่วมถ่ายรูปกับคณะเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการฯ ที่จุดเช็คอิน