โครงการทำสารคดีด้านฝึกอาชีพอย่างยั่งยืนของโครงการ 60+พลัสฝึกอาชีพคนพิการ (ธุรกิจที่มีคนพิการมีส่วนร่วม)
APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ได้เริ่มถ่ายทำเรื่องราวความสำเร็จและสารคดีแนวปฏิบัติที่ดี โดยสัมภาษณ์คุณ Masami Akiyama ประธานบริษัท บริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่ยั่งยืนของคนพิการที่ผ่านการอบรมจากโครงการ60+พลัสฝึกอาชีพคนพิการ

 

On 19 September 2022, APCD started filming success stories and good practices documentary, interviewing Mr. Pravit Chitnarapong, the Managing Director of the Black Canyon Thailand, and Mr. Masami Akiyama, the President of Thai Yamazaki Co., Ltd. This project promotes sustainable employability projects for the graduated trainees with disabilities.

On 19 September 2022, APCD started filming success stories and good practices documentary, interviewing Mr. Pravit Chitnarapong, the Managing Director of the Black Canyon Thailand, and Mr. Masami Akiyama, the President of Thai Yamazaki Co., Ltd. This project promotes sustainable employability projects for the graduated trainees with disabilities.

On 19 September 2022, APCD started filming success stories and good practices documentary, interviewing Mr. Pravit Chitnarapong, the Managing Director of the Black Canyon Thailand, and Mr. Masami Akiyama, the President of Thai Yamazaki Co., Ltd. This project promotes sustainable employability projects for the graduated trainees with disabilities.

On 19 September 2022, APCD started filming success stories and good practices documentary, interviewing Mr. Pravit Chitnarapong, the Managing Director of the Black Canyon Thailand, and Mr. Masami Akiyama, the President of Thai Yamazaki Co., Ltd. This project promotes sustainable employability projects for the graduated trainees with disabilities.

On 19 September 2022, APCD started filming success stories and good practices documentary, interviewing Mr. Pravit Chitnarapong, the Managing Director of the Black Canyon Thailand, and Mr. Masami Akiyama, the President of Thai Yamazaki Co., Ltd. This project promotes sustainable employability projects for the graduated trainees with disabilities.

On 19 September 2022, APCD started filming success stories and good practices documentary, interviewing Mr. Pravit Chitnarapong, the Managing Director of the Black Canyon Thailand, and Mr. Masami Akiyama, the President of Thai Yamazaki Co., Ltd. This project promotes sustainable employability projects for the graduated trainees with disabilities.