ผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางออทิสติกเจ้าหน้าที่ ศพอ. รับเชิญเป็น Keynote Speech ในงานสัมมนา Bangkok ServICE ประจำปีครั้งที่ 13 จัดโดยโรงเรียน NIST International School เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566
Ms. Supaanong Panyasirimongkol and students warm up by playing rock paper scissor line as to know each other before her speech.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล และนักเรียนกำลังเตรียมความพร้อมโดยการเล่นเกม "เป่ายิ้งฉุบต่อแถว" ก่อนกล่าวสุนทรพจน์

 

Ms. Supaanong shared about inclusive and intersectionality in society.

นางสาวศุภอนงค์พูดถึงสังคมที่ปราศจากอุปสรรคและความหลากหลายของสังคมปัจจุบัน

 

Ms. Supaanong describe her speaker path and key message on how she works towards UN Speaker level.

นางสาวศุภอนงค์อธิบายเส้นทางการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจของเธอและอธิบายกลไกการเป็นนักพูดในระดับสหประชาชาติ

 

Ms. Supaanong visited student booths to learn student initiatives on social support.

นางสาวศุภอนงค์ได้เยี่ยมชมบูธของนักเรียนเพื่อเรียนรู้ความคิดริเริ่มของนักเรียนที่จะช่วยเหลือสังคม