นายพิรุณ ลายสมิต กรรมการบริหาร APCD ให้การต้อนรับคณะผู้แทนนำโดย Ms. Julia Feeney รองหัวหน้าคณะผู้แทน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง APCD และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566
Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of APCD, welcomed the delegation led by Ms. Julia Feeney, the Deputy Head of Mission, a collaborative effort between the APCD and the Australian Embassy, on December 7, 2023

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (APCD) และสถานทูตออสเตรเลีย ส่งผลให้เกิดการรวมตัวครั้งสำคัญ นายพิรุณ ลายสมิต กรรมการบริหาร APCD ให้การต้อนรับคณะผู้แทนอันทรงเกียรติซึ่งนำโดย Ms. Julia Feeney รองหัวหน้าคณะผู้แทน และ Ms. Anita Wise เลขานุการคนที่สองจากสถานทูตออสเตรเลีย

ภารกิจทางการทูตนี้จัดขึ้นร่วมกับ NOVA Employment ซึ่งเป็นองค์กรของออสเตรเลียที่มุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการจ้างงานบุคคลที่มีความพิการและส่งเสริมอาชีพที่มีความหมายสำหรับพวกเขา นอกจากตัวแทนสถานทูตแล้ว คณะผู้แทนยังรวมถึงนาย Ryan Goodwin ผู้จัดการฝ่ายสื่อและโฆษณาจาก NOVA Employment

การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวแทน รวมถึงสารัตถ์ ท็อป สืบสันติกุล เพื่อหารือเกี่ยวกับมุมมองและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย คณะผู้แทนแสดงความสนใจในการทำความเข้าใจความท้าทายที่ผู้พิการต้องเผชิญในประเทศ และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการริเริ่มที่ส่งเสริมโอกาสทางอาชีพที่ครอบคลุม

นาย Ryan Goodwin ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านสื่อและการโฆษณา ได้เพิ่มมิติอันมีคุณค่าให้กับการอภิปราย โดยเน้นถึงความสำคัญของกลยุทธ์การนำเสนอและการสื่อสารผ่านสื่อในการพัฒนาสาเหตุของการจ้างงานที่มีความพิการ ความพยายามร่วมกันของผู้แทนเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการจ้างงานสำหรับบุคคลทุพพลภาพ การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิด
และประสบการณ์ที่มีความหมาย เพื่อสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มโอกาสและการสนับสนุนสำหรับผู้พิการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ความร่วมมือระหว่าง APCD สถานทูตออสเตรเลีย และ NOVA Employment เป็นตัวอย่างของการอุทิศตนร่วมกันในการส่งเสริมการไม่แบ่งแยกและความหลากหลายในบุคลากร

 

Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of APCD, welcomed the delegation led by Ms. Julia Feeney, the Deputy Head of Mission, a collaborative effort between the APCD and the Australian Embassy, on December 7, 2023

Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of APCD, welcomed the delegation led by Ms. Julia Feeney, the Deputy Head of Mission, a collaborative effort between the APCD and the Australian Embassy, on December 7, 2023

Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of APCD, welcomed the delegation led by Ms. Julia Feeney, the Deputy Head of Mission, a collaborative effort between the APCD and the Australian Embassy, on December 7, 2023

Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of APCD, welcomed the delegation led by Ms. Julia Feeney, the Deputy Head of Mission, a collaborative effort between the APCD and the Australian Embassy, on December 7, 2023

Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of APCD, welcomed the delegation led by Ms. Julia Feeney, the Deputy Head of Mission, a collaborative effort between the APCD and the Australian Embassy, on December 7, 2023