บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินให้ ศพอ. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
A donation from TOTAL Oil (Thailand) Co. Ltd., to APCD on 2 December 2020, at APCD, Bangkok, Thailand

บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ จำกัด นำโดย Mr. Pascal Laroche, Country Chair and General Manager บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท แก่คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. สำหรับการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการไทย .

 

คุณพิรุณ อธิบายความเป็นมาธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ร้าน 60 Plus Bakery & Café (60 พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่)

คุณพิรุณ อธิบายความเป็นมาธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ร้าน 60 Plus Bakery & Café (60 พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่)

 

นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหารเล่าถึงความสำคัญของการเข้าถึงทางกายภาพและอารยสถาปัตย์ ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ.

นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหารเล่าถึงความสำคัญของการเข้าถึงทางกายภาพและอารยสถาปัตย์ ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ.

 

ภาพหมู่ของผู้เข้าเยี่ยมชมจากบริษัท โททาล ออยล์ ไทยแลนด์ จำกัด และบุคลากร ศพอ. หน้าร้านโครงการ ร้าน CP Kitchen (ซีพี คิทเช่น) ของ ศพอ.

ภาพหมู่ของผู้เข้าเยี่ยมชมจากบริษัท โททาล ออยล์ ไทยแลนด์ จำกัด และบุคลากร ศพอ. หน้าร้านโครงการ ร้าน CP Kitchen (ซีพี คิทเช่น) ของ ศพอ.

 

ดร. เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิ ศพอ. ร่วมถ่ายภาพกับ Mr. Pascal และทีมงานจากบริษัทโททาล ณ ร้าน  60+Plus Bakery & Café (60+พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่)

ดร. เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิ ศพอ. ร่วมถ่ายภาพกับ Mr. Pascal และทีมงานจากบริษัทโททาล ณ ร้าน  60+Plus Bakery & Café (60+พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่)