อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าเยี่ยมชม ศพอ. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
อธิบดีกรม พก. คนใหม่ เข้าชม ศพอ.

แลกเปลี่ยนความคืบหน้าความร่วมมือที่ผ่านมาและความร่วมมือในอนาคตระหว่าง พก. และ ศพอ.

 

ศพอ. มอบของขวัญช็อคโกแลตในเทศกาลส่งความสุข แด่คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรม พก. คนใหม่  ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ระหว่าง ปี 2547-2549

ศพอ. มอบของขวัญช็อคโกแลตในเทศกาลส่งความสุข แด่คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรม พก. คนใหม่  ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ระหว่าง ปี 2547-2549


ภาพถ่ายผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. และท่านอธิบดี กรม พก. ณ ร้าน 60 + Plus Bakery & Chocolate Café

ภาพถ่ายผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. และท่านอธิบดี กรม พก. ณ ร้าน 60 + Plus Bakery & Chocolate Café

 

คุณสราญภัทรได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับคุณพิรุณ เนื่องในเทศกาลส่งความสุขและการเข้ารับตำแหน่งใหม่

คุณสราญภัทรได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับคุณพิรุณ เนื่องในเทศกาลส่งความสุขและการเข้ารับตำแหน่งใหม่