วันที่ 23 ธันวาคม 2564, ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นางสาวอิสริยาภรณ์ อาภรณ์รัตน์และ นายปีย์ชนน สุคนธเคหา เข้าพบอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญแก่ นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ในนามของโรงเรียนจิตรลดา
On 23 December 2021, Season's Greetings & Happy New Year 2022, representatives of CHITRALADA SCHOOL extended their best wishes and presented a basket of gifts to Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564, ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นางสาวอิสริยาภรณ์ อาภรณ์รัตน์และ นายปีย์ชนน สุคนธเคหา เข้าพบอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญแก่ นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ในนามของโรงเรียนจิตรลดา และได้กล่าวถึงความร่วมมือในอนาคต

 

On 23 December 2021, Season's Greetings & Happy New Year 2022, Miss Isariyaporn Apornratana and Mr. Peechanon Sukondhakehar, representatives of CHITRALADA SCHOOL extended their best wishes and presented a basket of gifts to Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) on behalf of CHITRALADA SCHOOL. They also discussed further collaborations.

On 23 December 2021, Season's Greetings & Happy New Year 2022, Miss Isariyaporn Apornratana and Mr. Peechanon Sukondhakehar, representatives of CHITRALADA SCHOOL extended their best wishes and presented a basket of gifts to Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) on behalf of CHITRALADA SCHOOL. They also discussed further collaborations.