เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร APCD) เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ ท่านอธิบดีสราญภัทร อนุมัติราชกิจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
On 14 December 2021, Mr. Piroon Laismit presented an appreciation on the New Year greetings 2022 to Ms. Saranpat Anumatrajkij, Director-General of Department of Empowerment of Persons with Disabilities

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร APCD) เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ ท่านอธิบดีสราญภัทร อนุมัติราชกิจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

On 14 December 2021, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) presented the token of appreciation on the New Year greetings 2022 to Ms. Saranpat Anumatrajkij, Director-General of Department of Empowerment of Persons with Disabilities, the Ministry of Social Development and Human Security, Bangkok.

On 14 December 2021, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) presented the token of appreciation on the New Year greetings 2022 to Ms. Saranpat Anumatrajkij, Director-General of Department of Empowerment of Persons with Disabilities, the Ministry of Social Development and Human Security, Bangkok.