ศพอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN)เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
AAN country members delivered an update on the current state of the COVID-19 outbreak in their respective countries.

ประเทศสมาชิกในเครือข่ายฯ อัพเดทสถานการณ์ปัจจุบันด้านแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศของตนเอง

 

AAN country members delivered an update on the current state of the COVID-19 outbreak in their respective countries.

 

ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงแบบแปลนของโรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่จะก่อสร้างขึ้นในจังหวัด Kandal ประเทศกัมพูชา โดยคุณ Chan Sarin ประธานเครือข่ายออทิสติกกัมพูชาเป็นผู้แนะนำข้อเสนอโครงการ

 

Ms. Candy Hernandez, Head of the AAN Secretariat's Indonesian office, provided an update on a fundraising initiative for persons with autism and their families in Myanmar with AAN country representatives.

คุณ Candy Hernandez หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ ในประเทศอินโดนีเซียอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือบุคคลออทิสติกและครอบครัวในประเทศพม่ากับผู้แทนประเทศสมาชิกเครือข่ายฯ