การประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดการประชุมใหญ่เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (ASEAN Autism Network) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
AAN

คณะกรรมการเครือข่ายอาเซียนออทิสติกร่วมให้ความเห็นการเตรียมเนื้อหาและเทคนิคการจัดประชุมออนไลน์

 

AAN

คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ แจ้งความคืบหน้ารับการบริจาคหน้ากากที่ใช้ซ้ำได้เพื่อป้องกันโควิด-19 ให้องค์กรสมาชิกอาเซียน และหนึ่งในนั้นมี เครือข่ายอาเซียนออทิสติก ร่วมอยู่