อดีตนักศึกษาฝึกงานจากประเทศไทยเยี่ยมชม ศพอ. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
Thai former interns from Chulalongkorn University (2021) and Thammasat University (2019) presented Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, with a basket of presents.

อดีตนักศึกษาฝึกงานชาวไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2564 และมหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ รุ่นปี 2562 มอบกระเช้าของขวัญแด่นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.

 

2.	Mr. Piroon provided guests with a guidebook on how to play Dodge-bee to promote Disability Inclusive Sports (DIS) for the young generation.

นายพิรุณมอบคู่มือวิธีการเล่นจานร่อนจากประเทศญี่ปุ่น (ดอดจ์บี) ให้ผู้มาเยือน เพื่อส่งเสริมกีฬาที่มีส่วนร่วมของคนพิการ (DIS) สําหรับคนรุ่นใหม่ 

 

2.	Mr. Piroon provided guests with a guidebook on how to play Dodge-bee to promote Disability Inclusive Sports (DIS) for the young generation.

ภาพหมู่ระหว่างผู้มาเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่ ศพอ. หน้าครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ