เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารช่องไทยพีบีเอส นายประวิทย์ คงขวัญรัตนา ผู้จัดการ นายเชิดพงษ์ ศรีสุธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสุดาวดี เพชรสม ผู้ประสานงานอาวุโส เยี่ยมชม APCD
On 17 March 2023, The Thai PBS Channel management team visited APCD

เพื่อสังเกตการณ์กิจกรรม APCD สำหรับสังคมที่อยู่่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIB) เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมของคนพิการ

 

On 17 March 2023, The Thai PBS Channel management team visited APCD

On 17 March 2023, The Thai PBS Channel management team visited APCD

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ทีมงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเยี่ยมชมและถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม APCD โดยเฉพาะโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในเรื่องธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม(DIB)

Thai PBS

On 17 March 2023, The Thai PBS Channel management team visited APCD.

On 17 March 2023, The Thai PBS Channel management team visited APCD.

On 17 March 2023, The Thai PBS Channel management team visited APCD.