ศพอ.จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงานออนไลน์ จาก World Endeavors เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
On 22 November 2021, APCD hosted an orientation for the World Endeavors online interns.

คุณศุภอนงค์ "ณู ณู" ปัญญาศิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ได้นําเสนอ พร้อมภาพรวมกิจกรรมระดับภูมิภาค ของ ศพอ. ด้านการพัฒนาคนพิการ แก่ คุณTianzhou Zhang

 

Ms. Siriporn Praserdchat (right) introduced herself and her job assignment at APCD.

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ (ขวามือ) แนะนําตัวและงานที่เธอทำใน ศพอ.

 

The Chief of Networking and Collaboration, Mr. Watcharapol Chuengcharoen, presented Mr. Zhang's workplan.

คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ นําเสนอแผนงานการฝึกงานของ คุณ Zhang