ศพอ. และ องค์การ JICA ร่วมจัดกิจกรรมการอบประเด็นคนพิการ (Disability Equality Training - DET) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2024 ซึ่งเป็นการเน้นทักษะการเป็นผู้ดำเนินการอบรม (Facilitator Training-FT) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567
A group screenshot of 16 DET FT 2024 participants from Asia Pacific region and beyond during the Zoom meeting.

ภาพผู้เข้าร่วมการอบรม DET FT ประจำปี 2024 จำนวน 16 คนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศอื่นๆ ผ่านระบบ Zoom

 

DET tutors and the APCD operator team practiced zoom captioning functions and settings prior to the session.

ผู้สอน DET และทีมผู้ปฏิบัติงาน ศพอ. ทดสอบระบบฟังก์ชันและการตั้งค่าคำอธิบายภาพในระบบซูมก่อนเริ่มการอบรม

 

Participants introduced themselves and learn about the introduction to online training.

ผู้เข้าร่วมอบรมแนะนำตัวเองและเรียนรู้ระบบอบรมออนไลน์เบื้องต้น

 

Dr. Kenji Kuno, APCD disability and development advisor and JICA senior advisor, led the session with assistance from DET tutors with disabilities.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านคนพิการและการพัฒนา JICA-APCD นำกิจกรรมการอบรมร่วมกับผู้ช่วยผู้สอน DET ที่เป็นคนพิการ

 

The session concludes with a question-and-answer session.

ในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นเวทีของการ ถาม-ตอบ เพื่อสร้างความเข้าใจในการอบรม