เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวนีแอนน์ ลินน์ เฮนดริกส์ นักข่าวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์มาเยี่ยมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมและโฆษณาโครงการ “ร้านครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP
On 24 June 2022, Ms. Nianne Lynn Hendricks, a journalist of the Bangkok Post visited APCD to promote APCD 60+ Plus Kitchen by CP (a Disability-Inclusive Business project).

ร้านครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP (Disability-Inclusive Business-DIB)” ให้บริการอาหารอร่อยและสดใหม่ที่ปรุงโดยเชฟมืออาชีพและผู้ช่วยที่มีความพิการ จากหัวใจของคนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และสําเร็จการศึกษาจากโครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เอพีซีดี 60+ พลัส ในหลักสูตรการจ้างงาน

 

APCD 60+ Plus Kitchen by CP provides delicious dishes and fresh options made by professional Chefs and assistants with disabilities. It is served by the heart of well-trained persons with disabilities who graduated from the APCD 60+ Plus Vocational Skills Development in employability programs.

APCD 60+ Plus Kitchen by CP provides delicious dishes and fresh options made by professional Chefs and assistants with disabilities. It is served by the heart of well-trained persons with disabilities who graduated from the APCD 60+ Plus Vocational Skills Development in employability programs.

APCD 60+ Plus Kitchen by CP provides delicious dishes and fresh options made by professional Chefs and assistants with disabilities. It is served by the heart of well-trained persons with disabilities who graduated from the APCD 60+ Plus Vocational Skills Development in employability programs.