คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Nagoya Gakuin เข้าเยี่ยมชม ศพอ. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566
Students and Faculty from Nagoya Gakuin University visited APCD on 4 September 2023

ภาพนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Nagoya Gakuin Dr. Kozue (Kay) Nagata และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Group Photo of Students from Nagoya Gakuin University and Dr. Kozue (Kay) Nagata together with APCD Staff

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาดูงาน

 

Mr. Piroon Laismit APCD Executive Director delivered welcoming remarks to visitors

คณะนักศึกษาร่วมสังเกตุกระบวนการอบขนมปังในพื้นที่การผลิตของ APCD 60+ พลัส เบเกอรี่

 

Japanese Visitors Group listen to importance of Public Private Partnership (PPP) which had been showcase by APCD 60+ plus Kitchen by CP

คณะชาวญี่ปุ่นศึกษาความสำคัญของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ที่ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการได้แสดงให้เห็นจนเป็นรูปธรรม