โครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งงานอาสาสมัครสำหรับผู้พิการจำนวน 1 ตำแหน่ง
UN Info Volunteer

โครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Volunteers Programme - UNV) สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งงานอาสาสมัครสำหรับผู้พิการจำนวน 1 ตำแหน่ง
จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครสำหรับคนพิการในประเทศไทย กับผู้พิการในเครือข่ายของท่าน
UNICEF Thailand กำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครเยาวชน ตำแหน่ง National UNV HR Officer (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล) โดยตำแหน่งนี้เปิดรับสมัครสำหรับคนพิการ ในประเทศไทย ตามรายละเอียดด้านล่าง
หากผู้สมัครท่านใดต้องการความช่วยเหลือในการสมัคร สามารถติดต่อมาที่อีเมล์ Paweena.suwiwatsanti@unv.org
การศึกษา : ระดับปริญญาตรีในคณะ HR Management, Business Administration, International Development, Statistics, Communication หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน :

  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์ด้าน การสรรหาทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และงานวิเคราะห์ข้อมูล
  • ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft (Excel, Word, Power Point และอื่นๆ)
  • มีความสนใจในการทำงานเกี่ยวกับเด็กและงานอาสาสมัคร

ภาษา : อังกฤษ (ระดับการทำงาน)

สวัสดิการ :

  • เงินอาสาสมัครแรกเข้า : 400 USD
  • ค่ายังชีพรายเดือน : 38,006 บาท
  • เงินก้อนเมื่อสำเร็จภารกิจ : 3,958.92 บาท
  • ประกันสุขภาพ : 100 % โดยบริษัท Cigna
  • ลาพักร้อน : 2.5 วัน ต่อเดือน
  • ลาคลอด : 16 อาทิตย์

ช่องทางการสมัคร : https://lnkd.in/eGiBAtV3

วันปิดรับสมัคร : 7 เมษายน

Category