วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาพร้อมกับนักเรียนที่มีความพิการและผู้ปกครองได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาพร้อมกับนักเรียนที่มีความพิการและผู้ปกครองได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อเรียนรู้โครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (APCD Disability-Inclusive Business- DIB) หรือ โครงการ 60+พลัส เบเกอรี่&คาเฟ่ (60+ Plus Bakery&Cafe) โดยร่วมกิจกรรมสาธิตการปั้นและอบขนมปัง พร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD)

 

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD

The Saowabha Vocational College together with its students with disabilities and their parents visited APCD