นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ฝึกงานที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับฟังข้อมูลและเรียนรู้ที่ ศพอ. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566
A group photo was taken highlighting social undergraduate students from Thammasat University and Kasetsart University, APCD Executive Director Mr. Piroon Laismit, and APCD staff.

รูปถ่ายภาพหมู่ นิสิตปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาปริญญาตรีจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีท่านพิรุณ ลายสมิต ผู้อํานวยการบริหาร ศพอ. และเจ้าหน้าที่ศพอ.

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, delivered the welcome remarks.

ท่านพิรุณ ลายสมิต ผู้อํานวยการบริหารศพอ. กล่าวต้อนรับและเปิดการศึกษาดูงาน
 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of networking and collaboration, led a presentation about the work that APCD is doing in the region to help people with disabilities.

คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมศพอ. ที่กำลังดำเนินการในภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

 

Participants gained direct experiences on Disability-Inclusive Sports (DIS)—SAMSPEL, one of the empowering and inclusive sports approaches.

ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับกีฬาที่ผู้พิการมีส่วนร่วม (DIS)—SAMSPEL ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่คนพิการมีส่วนร่วม

 

Discussion about Skill development training in hotel services and hospitality courses

การหารือเกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริการโรงแรมและการบริการ

 

During the visit, participants had the opportunity to take a sneak peek at pastry making training.

ในระหว่างการเยี่ยมชม ผู้เข้าร่วมมีโอกาสเยี่ยมชมดูการฝึกอบรมการทำขนมอบ

 

Participants observed the friendly working environments at the 60+Plus Bakery and Chocolate Café

ผู้เข้าร่วมใด้มีโอกาศสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรและมีส่วนร่วมกับคนพิการที่ร้าน 60+Plus Bakery and Chocolate Café

 

The visit concluded with a discussion on feedback and conclusions.

สรุปการเยี่ยมชมด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและข้อสรุป