การเข้าเยี่ยมชม ศพอ. และเข้าพบผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ครั้งแรกในการรับตำแหน่งใหม่ของ คุณ Morita Takahiro หัวหน้าผู้แทน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
JICA

คณะผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย นำโดย คุณ Morita Takahiro หัวหน้าผู้แทน JICA คุณ Keiichiro Yuasa ผู้แทนอาวุโส และคุณสุวรรณา นวเจริญ เจ้าหน้าที่โปรแกรม ได้เข้าหารือกับ ผอ. ศูนย์ฯ และทีมบริหารโครงการ JICA การสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาความพิการให้เข้มแข็งในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

 

JICA

คุณพิรุณได้มอบเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของ ศพอ. ที่มีความร่วมมือกับ JICA ที่ผ่านมา ในโอกาสคุณ Morita Takahiro เยี่ยมชมศูนย์ ฯ ครั้งแรก

 

JICA

ผลของความร่วมมือ คู่มือกีฬาเพื่อคนทุกคน “Takkyu Valley” ได้นำเสนอกับหัวหน้า หัวหน้าผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยฉบับร่างของคู่มือเขียนโดยคุณ Akio Ogura อาสาสมัครญี่ปุ่น (Japan Overseas Cooperation Volunteers : JOCV) ที่ผ่านมา ในการดำเนินงาน การอบรมประเทศที่สามปี 2563 “Third Country Training Program (TCTP) 2019”

 

JICA

ภาพถ่ายคุณ คุณ Morita และ คุณพิรุณ ด้านหน้าป้ายการก่อตั้ง ศพอ. แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและประเทศญี่ปุ่น