ศพอ. เข้าร่วมและนำเสนอในงานครบรอบ 10 ปีเครือข่ายออทิสติกเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566
APCD attended and presented in 10th Anniversary Event of Vietnam Autism Network (VAN) on 26 August 2023 in Hanoi, Vietnam

รูปหมู่ระหว่างสมาชิกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกเวียดนาม ร่วมกับดร. Ryuhei Sano อดีตผู้จัดการทั่วไป ศพอ. และนางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล ในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางออทิสติกและเจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ.

 

VAN Chairperson Line-up namely (from left to right) Ms. Pham Thi Yen, First Chairperson, Ms. Pham Thi Kim Tam, Current Chairperson and Ms. Hoang Ngoc Bich, Second Chairperson

รูปของประธานเครือข่ายออทิสติกเวียดนามทั้งอดีตและปัจจุบัน (จากซ้ายไปขวา) ประกอบด้วยคุณ Pham Thi Yen ประธานคนแรก คุณ Pham Thi Kim Tam ประธานคนปัจจุบัน และคุณ Hoang Ngoc Bich ประธานคนที่สอง

 

Ms. Supaanong Panyasirimongkol, APCD Networking & Collaboration Officer and Self-Advocates with Autism, delivering presentation on Towards Future Collaboration for Vietnam Autism Network

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาศิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือและผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางออทิสติก ศพอ. นำเสนอในหัวข้อ “สู่ความร่วมมือในอนาคตของเครือข่ายออทิสติกเวียดนาม”

 

Music Performance “I have a dream” moderated by Hanoi Autistic Children Family Club

การแสดง “ฉันมีความฝัน (I have a dream)” จัดโดย ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกกรุงฮานอย

 

Music Performance “I have a dream” moderated by Hanoi Autistic Children Family Club

ทริปทัศนศึกษา ณ อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม จัดโดยเครือข่ายออทิสติกเวียดนาม โดยมีผู้พิทักษ์สิทธิ์ บุคคลออทิสติก และสมาชิกครอบครัวของบุคคลออทิสติกเข้าร่วมทริปนี้ด้วย