ศพอ. และ องค์การ JICA ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมประเด็นคนพิการ (Disability Equality Training: DET) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2024 ซึ่งเป็นการเน้นทักษะการเป็นผู้ดำเนินการอบรม (Facilitator Training-FT) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
APCD and JICA implemented the 3rd online schooling for the Disability Equality Training (DET) facilitator on May 17, 2024.

ภาพผู้เข้ารับการอบรม วิทยากรจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมการอบรม DET FT ครั้งที่ 3

 

A group screenshot of 3rd Schooling participants and facilitator from Asia Pacific region and beyond during the Zoom meeting.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านคนพิการและการพัฒนาจาก JICA นำเสนอตัวอย่างของ “ความพิการอยู่ที่ไหน” ผ่านวีดิโอ

 

Dr. Kenji, explained the situation that person with disabilities faces the challenges.

ดร. เคนจิ อธิบายถึงความท้าทายที่ผู้พิการกำลังเจอในเหตุการณ์นั้น