เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จัดโดย สํานักเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน จาการ์ตา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager, addressed H.E. Mr. Tumur Amarsanaa, Ambassador of Mongolia to Thailand, to the meeting.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน แนะนำ H.E. Mr. Tumur Amarsanaa เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย

 

2.	Mr. Cason Ong, Chairman of the AAN, welcomed as meeting observers H.E. Mr. Tumur Amarsanaa. Mr. Ong coordinated the meeting between AAN country representatives, the AAN Secretariat staff, and representatives from the APCD.

Mr. Cason Ong ประธานเครือข่าย AAN ต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตในฐานะผู้สังเกตการณ์

 

3.	H.E. Mr. Tumur Amarsanaa introduced himself and expressed gratitude to APCD for inviting him to the meeting.

H.E. Mr. Tumur Amarsanaa แนะนำตัวพร้อมแสดงความขอบคุณต่อทาง ศพอ. ในการประสานงานในการเชิญท่านเข้าร่วมประชุม

 

4.	Ms. Erlinda (Dang) Uy Koe, AAN Philippines, Autism Society of the Philippines (ASP), gave the monthly activity report, and each AAN country representative informed the group on their progress activities.

Ms. Erlinda (Dang) Uy Koe สมาขิกเครือข่ายฯ จากประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนสมาคมออทิสติกฟิลิปปินส์ (ASP) รายงานกิจกรรมรายเดือน พร้อมกับสมาชิกท่านอื่นๆ

 

5.	H.E. Mr. Tumur Amarsanaa provided input and asked pertinent questions.

H.E. Mr. Tumur Amarsanaa แสดงความคิดเห็นและถามคำถามที่เกี่ยวข้อง