คณะผู้บริหารจากโรงแรมเซ็นทรา บาย กลุ่มเซ็นทารา ร่วมสังเกตุการณ์ การฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการไทยในธุรกิจด้านอาหาร"” ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ กรุงเทพฯ วันที่ 7 เมษายน 2564
Mr. Wuthisak Pichayagan, General Manager of Centra by Centara, at Government Complex Hotel & Convention Center, and his team introduced a training program in collaboration with APCD.

คณะเยี่ยมชมนำโดยนายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และทีมงานได้แนะนำโครงการร่วมกับ ศพอ. สำหรับการฝึกอบรมฯ

 

A trainee greeted visitors in front of the class.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักทายคณะผู้เยี่ยมชม

 

As one of the processes of service training, Mr. Wuthisak received a cup of coffee from a trainee.

ผู้รับการฝึกอบรม สาธิตการให้บริการโดยการเสิร์ฟกาแฟมอบให้นายวุฒิศักดิ์