ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café ออกรายการทีวีในช่อง ไทยรัฐ ทีวี ดิจิตัล รายการ ตะลอนชิมคุณชาย วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café กรุงเทพฯ

พิธีกรแนะนำ แนะนำแขกรับเชิญในรายการ ผู้อำนวยการ ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต

 

Mr. Piroon Laismit explained the impacts

.. พิรุณ ลายสมิต  อธิบายผลกระทบการเปลี่ยนในสังคมอย่างมีนัยสำคัญของโครงการฯ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในมุมมองของธุรกิจเพื่อคนพิการ
มีส่วนร่วม