ศพอ. รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ ความหลากหลายทางการเรียนรู้ ณ โรงเรียนนานาชาติ NIST ในหัวข้อความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Justice, Equity, Diversity, Inclusivity: JEDI) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
APCD Presentation on Neuro Diversity at NIST International School JEDI Session on May 29th, 2023, Bangkok, Thailand

ภาพถ่าย (จากซ้ายไปขวา) คุณ Elizabeth Johns นักศึกษาฝึกงานของ ศพอ. จากประเทศอเมริกา คุณศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ คุณคัทลียา จารุทวี-ไชยพร (เคที่) ที่ปรึกษา และผู้พิทักษ์สิทธิ์ ADHD หนึ่งในผู้บรรยายในหัวข้อความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Justice, Equity, Diversity, Inclusivity: JEDI)  และคุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ

 

from left to right pictured APCD intern Miss Elizabeth Johns, Networking and Collaboration Officer Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Mrs. Cattleya Jayaphorn ADHD coach & advocate and another presenter at NIST JEDI session, and Chief of Networking and Collaboration Mr. Watcharapol Chuengcharoen. Meeting after JEDI session had ended and discussed future collaboration.

คุณณูณู ศุภอนงค์ นำเสนอและบรรยายในหัวข้อ ความหลากหลายทางการเรียนรู้  

 

The end of presentation, Q&A and thanks, on the board is contact information, in QR code, for Ms. Supaanong.

ในช่วงถาม ตอบ และจบการบรรยาย คุณณูณู ศุภอนงค์ ได้ให้ข้อมูลการติดต่อผ่าน QR Code และขอบคุณนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้