ศพอ. จัดโปรแกรมอำลานักศึกษาฝึกงาน ศพอ. เมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2564
Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, provided an overview of the program.

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ อธิบายภาพรวมกำหนดการ

 

Discussion about the interns' experiences, applications, and future plans by interns from USA, Australia, and Thailand.

การหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ การประยุกต์ใช้ และแผนในอนาคตของนักศึกษาฝึกงาน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศไทย

 

Mr. Theerawut Rirattanapong, a third year Chulalongkorn University bachelor's degree student, exchanged his background information.

คุณธีรวุฒิ ริรัตนพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิหลังของเขา

 

Ms. Catherine Lin, University of Pennsylvania, School of Nursing in USA, presented the essential contents she learnt from the APCD internship program via virtual platform.

คุณ Catherine Lin นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลวาเนีย (University of Pennsylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกา นำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากโปรแกรมการฝึกงานกับ ศพอ. ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์