17 กรกฎาคม 2566 - คุณกฤษณะ ละไล พิธีกรรายการ "กฤษณะทัวร์ยกล้อ" สัมภาษณ์ดร. เตช บุนนาค ประธานกรรมการมูลนิธิ APCD ร้าน APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki สาขาสภากาชาดไทย
On Monday, July 17, 2566 - Mr. Krisana Lalai, the host of the "Krisana Tour: Wheels Up" program, had the opportunity to meet and interview Dr. Tej Bunnag at APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki, located in the Thai Red Cross Society branch.

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 - คุณกฤษณะ ละไล พิธีกรรายการ "กฤษณะทัวร์ยกล้อ" ได้มีโอกาสพบและสัมภาษณ์ดร. เตช บุนนาค ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD Foundation) ที่ร้าน APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki ที่สาขาสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจและมีความพิเศษในการส่งเสริมความสามารถของคนพิการในการทำงานในสาขาอาหารและเบเกอรี่แบบอุตสาหกรรมผ่านโครงการ APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki ที่สาขาสภากาชาดไทย

ในการสัมภาษณ์ดร. เตช บุนนาค กล่าวถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ APCD Foundation ซึ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสังคมที่อยู่ร่วมกันและการสร้างสังคมที่อุดมไปด้วยความหลากหลาย โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแบบร่วมมือในสังคมของเราและสร้าง inclusive society and inclusion

ดร. เตช บุนนาค กล่าวถึงความสำคัญของโครงการ APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki ที่สาขาสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เพียงแต่เสริมสร้างโอกาสให้คนพิการ แต่ยังสร้างโอกาสให้กับทุกคนในสังคมที่เข้ามาใช้บริการ และเป็นที่น่าสนใจในแง่ของการสนับสนุนความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันในชุมชุนเดียวกัน

On Monday, July 17, 2566 - Mr. Krisana Lalai, the host of the "Krisana Tour: Wheels Up" program, had the opportunity to meet and interview Dr. Tej Bunnag at APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki, located in the Thai Red Cross Society branch.

On Monday, July 17, 2566 - Mr. Krisana Lalai, the host of the "Krisana Tour: Wheels Up" program, had the opportunity to meet and interview Dr. Tej Bunnag at APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki, located in the Thai Red Cross Society branch.

On Monday, July 17, 2566 - Mr. Krisana Lalai, the host of the "Krisana Tour: Wheels Up" program, had the opportunity to meet and interview Dr. Tej Bunnag at APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki, located in the Thai Red Cross Society branch.

On Monday, July 17, 2566 - Mr. Krisana Lalai, the host of the "Krisana Tour: Wheels Up" program, had the opportunity to meet and interview Dr. Tej Bunnag at APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki, located in the Thai Red Cross Society branch.

On Monday, July 17, 2566 - Mr. Krisana Lalai, the host of the "Krisana Tour: Wheels Up" program, had the opportunity to meet and interview Dr. Tej Bunnag at APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki, located in the Thai Red Cross Society branch.

On Monday, July 17, 2566 - Mr. Krisana Lalai, the host of the "Krisana Tour: Wheels Up" program, had the opportunity to meet and interview Dr. Tej Bunnag at APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki, located in the Thai Red Cross Society branch.

On Monday, July 17, 2566 - Mr. Krisana Lalai, the host of the "Krisana Tour: Wheels Up" program, had the opportunity to meet and interview Dr. Tej Bunnag at APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki, located in the Thai Red Cross Society branch.

On Monday, July 17, 2566 - Mr. Krisana Lalai, the host of the "Krisana Tour: Wheels Up" program, had the opportunity to meet and interview Dr. Tej Bunnag at APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki, located in the Thai Red Cross Society branch.