วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โครงการสะพานบุญ ร้าน 60 Plus Bakery มอบอาหารและขนมปังด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคจำนวน  25 ท่าน มอบให้กับสถานรับรับเลี้ยงเด็กกำพร้า และเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:00 . โครงการสะพานบุญ ร้าน 60 Plus Bakery  มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดย คุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล เชฟภูตะวัน เชียงใหม่ จากไทยยามาซากิ และนายสุนทร เนาวะราช ผู้จัดการโครงการฯ ของมูลนิธิ APCD  นำขนมปังยามาซากิที่ผลิตโดยคนพิการในโครงการ จำนวน 700 ชิ้น และน้ำส้มคริสโตเฟอร์ จำนวน 470 ขวด ด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศัรทธาร่วมกันบริจาคจำนวน  25 ท่าน มอบให้กับสถานรับรับเลี้ยงเด็กกำพร้า และเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย ผู้ดูแลเด็กกำพร้า และเจ้าหน้าที่บุคลากรช่วยเหลือเด็กอ่อนที่มีมากกว่า 300 คน .สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกำลังใจในการสู้ชีวิต และแสดงถึงน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน

 

On 24 November 2021, APCD received donations from 25 donors. Mr. Sunthorn Nowarat, the APCD 60+ Plus Bakery and Café project manager, Mr. Bhutawan Na Chaingmai, the chief chef of Yamazaki Thailand of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, and Mr. Christopher Benjakul, the APCD Public Relation Officer, implemented the "Sapanboon Campaign" to produce 700 pieces of pastries and 470 bottles of orange juice from the APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project and delivered to the Foundation for Slum Child Care (FSCC) for 300 Children that effected by the COVID-19.