วันที่ 24 ธันวาคม : นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นผู้แทนรับเงินบริจาคจาก Mr. Sammy Carolus, ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel จากผู้แทน Hyatt Community Grant Fund
Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director, on behalf of APCD received Hyatt Community Grant Fund from Mr. Sammy Carolus, General Manager of the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร APCD เป็นผู้แทนรับเงินบริจาค Mr. Sammy Carolus, ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel จากผู้แทน Hyatt Community Grant Fund จำนวนเงิน 17,675 USD ที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit เพื่อใช้ในการฝึกอบรมผู้พิการในโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม Disability-Inclusive Business (DIB)

 

On 24 December 2021, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director, on behalf of APCD received Hyatt Community Grant Fund for 17,675.00 USD from Mr. Sammy Carolus, General Manager of the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel for the “Disability-Inclusive Business (DIB) project for training to Persons with Disabilities”.

On 24 December 2021, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director, on behalf of APCD received Hyatt Community Grant Fund for 17,675.00 USD from Mr. Sammy Carolus, General Manager of the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel for the “Disability-Inclusive Business (DIB) project for training to Persons with Disabilities”.

On 24 December 2021, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director, on behalf of APCD received Hyatt Community Grant Fund for 17,675.00 USD from Mr. Sammy Carolus, General Manager of the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel for the “Disability-Inclusive Business (DIB) project for training to Persons with Disabilities”.