มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
เลขที่ 255 อาคาร APCD ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 354-7505  โทรสาร 02 354-7507
 

รถโดยสารประจำทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ:

  • รถโดยสารประจำทางผ่านถนนราชวิถีหมายเลขต่อไปนี้: 515 (รถบัสปรับอากาศ), 18 (รถบัสไม่ปรับอากาศ) และ 108 (รถบัสไม่ปรับอากาศ)
     
  • รถโดยสารประจำทางที่วิ่งผ่านถนนพระราม 6 มีดังต่อไปนี้หมายเลข 12 (รถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศ) และ 14 (รถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารไม่ปรับอากาศ)

 

Map APCD


View Google Map