คณะนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. จัดโดยบริษัท NOGEZAKA GLOCAL เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
Japanese Students visited APCD for learning the situation of people with disabilities in the Asia-Pacific region as a part of study tour conducted by NOGEZAKA GLOCAL April, 1st 2024.

คณะนักศึกษาพร้อมด้วย Mr. OKUI ผู้แทนจากบริษัท NOGEZAKA-GLOCAL ร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director, delivered a welcoming speech.

นายพิรุณ ลายมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาดูงาน

 

Dr. Kenji KUNO, a JICA Advisor on Disability & Development at APCD, gave a lecture on disability inclusion and explained the situation of people with disabilities in the Asia-Pacific region.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านคนพิการและการพัฒนา JICA-APCD บรรยายประเด็นการพัฒนาคนพิการที่ครอบคลุม และอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์คนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก