ศพอ. และ JICA ร่วมจัดกิจกรรมการอบ เรื่อง "ความเสมอภาคของคนพิการ" (Disability Equality Training - DET) ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการเน้นทักษะการเป็นผู้ดำเนินการอบรม (Facilitator Training-FT) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566
ภาพผู้เข้าร่วมการอบรม DET FT ประจำปี 2023 จำนวน 24 คน จาก 17 ประเทศ ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ในครั้งที่ 2 นี้ ดำเนินกิจกรรมโดยเจ้าหน้า ศพอ.  JICA และ DET Forum ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์อย่างแข่งขันของผู้เข้าร่วมอบรม

ภาพผู้เข้าร่วมการอบรม DET FT ประจำปี 2023 จำนวน 24 คน จาก 17 ประเทศ ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ในครั้งที่ 2 นี้ ดำเนินกิจกรรมโดยเจ้าหน้า ศพอ.  JICA และ DET Forum ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์อย่างแข่งขันของผู้เข้าร่วมอบรม

กิจกรรมการสาธิตคลิปวิดีโอที่มีคำบรรยายภาษาไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรม DET สำหรับผู้เข้าร่วมในท้องถิ่น

กิจกรรมการสาธิตคลิปวิดีโอที่มีคำบรรยายภาษาไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรม DET สำหรับผู้เข้าร่วมในท้องถิ่น

นายฟาริซ อับดุล รานี ซีเนียร์ดีอีที ฟาซิลิเทเตอร์ ผู้เข้าอบรมจากประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการให้ผู้เข้าอบรมท่านอื่นแนะนำตัวเอง และส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับ DET รวมถึงการเรียนรู้ความคิดเห็นของแต่ละคนในเรื่องความพิการในรูปแบบทางสังคมระหว่างการสนทนากลุ่มในห้องย่อยของระบบ zoom

นายฟาริซ อับดุล รานี ซีเนียร์ดีอีที ฟาซิลิเทเตอร์ ผู้เข้าอบรมจากประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการให้ผู้เข้าอบรมท่านอื่นแนะนำตัวเอง และส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับ DET รวมถึงการเรียนรู้ความคิดเห็นของแต่ละคนในเรื่องความพิการในรูปแบบทางสังคมระหว่างการสนทนากลุ่มในห้องย่อยของระบบ zoom