ฯพณฯ ท่าน Tumur Amarsanaa เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจําประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศพอ.และร่วมหารือ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
During the visit, the APCD Executive Director and APCD team gave H.E. Mr. Tumur Amarsanaa, Mongolian Ambassador to Thailand, and his advisor (left hand) chocolate box sets produced by Thai persons with disabilities as a gift of thanks.

ผู้อํานวยการบริหาร ศพอ. และคณะผู้บริหารได้มอบชุดกล่องช็อคโกแลตที่ผลิตโดยคนพิการไทยเป็นของขวัญขอบคุณแก่ ฯพณฯ ท่าน Tumur Amarsanaa เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจําประเทศไทยและที่ปรึกษา (ซ้ายมือ) ระหว่างการเยือน

 

The guests visited the 60+Plus Bakery and Café. Mr. Christopher Benjakul, APCD Public Relations Officer, explained the friendly working environment.

แขกผู้มาเยือนได้เยี่ยมชมร้าน 60+Plus Bakery & Café’ โดยมีคุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศพอ. ได้อธิบายความสำคัญสภาพแวดล้อมการทํางานที่เป็นมิตรต่อคนพิการ

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, explained the bakery's production procedures in a friendly design that made staff with disabilities feel confident in their workplace.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ได้อธิบายขั้นตอนการผลิตเบเกอรี่และการออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรต่อพนักงานที่มีความพิการ เพื่อสร้างความมั่นใจในสถานที่ทํางาน

 

H.E. Mr. Tumur Amarsanaa visited the 60+ Plus Kitchen by CP.Ms. Nongluck Kisorawong, the administrative manager escorted the guests with brief information.

ฯพณฯ ท่าน Tumur Amarsanaa เยี่ยมชมการทำงานโครงการครัว 60+Plus โดย CP ซึ่งคุณนงลักษณ์ กิสรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ นำแขกเข้าเยี่ยมและนำเสนอข้อมูลโครงการฯอย่างสังเขป 

 

APCD interviewed H.E. Mr. Tumur Amarsanaa about his impressions of the Program.

ฯพณฯ ท่าน Tumur Amarsanaa ให้สัมภาษณ์กับ ศพอ. ถึงความประทับใจในการมาเยือน ศพอ.

 

H.E. Mr. Tumur and Mr. Piroon had a photoshoot with handicrafts made by persons with disabilities from the south region of Thailand.

​​​​​​​ฯพณฯ ท่าน Tumur และนายพิรุณ ได้ถ่ายภาพกับงานหัตถกรรมที่ทําโดยผู้พิการจากภาคใต้ของประเทศไทย

 

Mr. Piroon explained key regional activities on disability development implemented by APCD to the visitors.

นายพิรุณอธิบายกิจกรรมสําคัญๆ ในระดับภูมิภาคด้านการพัฒนาคนพิการที่ดําเนินการโดย ศพอ. แก่คณะผู้เยี่ยมชม