เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิกฟิก เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พวกเขาหารือเกี่ยวกับแผนการในอนาคตและการทำงานร่วมกัน