ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ “การส่งเสริมผู้ดูแลให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการจ้างงานแบบมีส่วนร่วม” จัดโดย Steps Community เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร
APCD Representatives led by Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking&Collaboration Officer, Mr. Chayoot Homdee, Officer, Community Development and Ms. Menghan Wu, Internship took photo with Max Simpson, CEO of Steps Community

ตัวแทน ศพอ. นำทีมโดยนางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ นายชยุต หอมดี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ Ms. Menghan Wu นักศึกษาฝึกงาน ถ่ายรูปกับ คุณ Max Simpson CEO Steps Community.

 

Speakers were discussing about environments accommodation for People with Neurodiversity.

คุณซาอุดี คาเน็ง HR Country Lead Thailand & the Maldives, IHG Hotels & Resorts กำลังพูดคุยถึงสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกของผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้

 

Exhibition on equipment’s to reduce stress for people with neurodiversity.

การจัดบูทสื่อและอุปกรณ์เพื่อลดความตึงเครียดสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้

 

Group photo of multistakeholder panellist included Mrs. Nantri Chewamongkol, Parent Representative Mr. Saudi Khaneng HR Country Lead Thailand & the Maldives, IHG Hotels & Resorts Ms. Yim Minchainant Head of Education and Ms. Pear Chainares Head of Inclusive Employment together with participants.

ภาพคณะผู้ร่วมเสวนา ได้แก่คุณนันทรี ชีวมงคล คุณซาอุดี คาเน็ง HR Country Lead Thailand & the Maldives, IHG Hotels & Resorts คุณยิ้ม มีนชัยนันท์ Head of Education และคุณแพร์ ชัยนเรศ Head of Inclusive Employment  และผู้เข้าร่วมกิจกรรม