นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาคนพิการแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APCD) ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) ประเทศไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2566