สัปดาห์แรกของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (TCTP) : คอร์สที่ 2 ในวันที่ 10 กรกฎาคม ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ภูเก็ต และจังหวัดพังงา โดยความร่วมมือกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)
First week of the Third Country Training Program on Disability-inclusive Disaster Risk Reduction Course 2 organized in Phuket and Phang-nga Province, 10th – 15th July in cooperation with TICA and JICA

ภาพถ่ายกลุ่มผู้เข้าร่วมและผู้จัดงาน

 

A group photo of participants and organizers

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด

 

Ms. Yuki Kitagawa, Senior Representative, Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office delivered the opening speech.

Ms. Yuki Kitagawa ผู้แทนอาวุโส องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น สำนักงานประจำประเทศไทย กล่าวเปิดการฝึกอบรม

 

Lieutenant Sorawud Preededilok, Minister attached to TICA deliver the opening speech at the opening ceremony.

ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูตของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดการฝึกอบรม

 

Participants attended the orientation session

ภาพผู้เข้ารับการอบรมรับการปฐมนิเทศก์ของหลักสูตร

 

Dr. Alex Robinson an Australian resource person was presenting on the basics of DRR and DiDRR via online platform.

Dr. Alex Robinson วิทยากรชาวออสเตรเลียนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของ DRR และ DiDRR ออนไลน์

 

The participants attended a presentation at the Phuket Disaster Prevention and Mitigation Office.

ภาพผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรับฟังบรรยายที่สำนักงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

 

Participants visited and learned at areas affected by the 2004 tsunami in Phuket

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงพื้นที่ศึกษาและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุสึนามิในปี พ.ศ. 2547 ที่ภูเก็ต

 

Participants visited and learned at areas affected by the 2004 tsunami in Phuket

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์อพยพเมื่อเกิดสึนามิในจังหวัดพังงา

 

The Participants visited the Tsunami memorial park in Phang-nga Province

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมลงพื้นที่เยี่ยมอนุสรณ์สถานพายุสึนามิในจังหวัดพังงา

 

Group photo of participants visited the tsunami museum in Phang-nga Province

ภาพถ่ายกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พายุสึนามิในจังหวัดพังงา

 

The participants visited the AVAUTIS, the social enterprise office of the parents group of children with Autism in Phang-nga Province.

คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเยี่ยมชมสำนักงาน AVATIS ซึ่งป็นสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมของกลุ่มพ่อแม่เด็กพิการออทิสติกที่จังหวัดพังงา