7 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก- APCD) ให้การต้อนรับภริยาเอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย YBhg. Datin Catherina เยี่ยมชมกิจกรรมการทำงานและฝึกงานของคนพิการที่ APCD