8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์ Jun Nakagawa คณะกฎหมายร่วมสมัย มหาวิทยาลัย Tokyo Keizai (มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งโตเกียว) เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก โครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม Disability-Inclusive Business (DIB)