ศพอ. ร่วมเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากลปี 2566 จัดโดยสำนักงานโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNV) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์ประชุมของสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
Representatives from APCD, Ms. Wilailekha Somprach, Manager, 60+ Plus Bakery & Chocolate Projects, and Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief, Networking and Collaboration, raised awareness about volunteerism and encourage individuals with disabilities to actively participate in volunteer activities both in Thailand and globally.

ผู้แทน ศพอ. คุณวิไลเลขา สมปราชญ์ ผู้จัดการโครงการ 60 พลัส+ เบเกอรี่และช็อกโกแลต คาเฟ่และ คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ ได้เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการทํางานในฐานะอาสาสมัครและแนะนําให้คนที่มีความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพวกผู้เป็นอาสาสมัครทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

 

UN agencies, government officials, UNV partners in Asia and the Pacific, celebrities, youth, individuals with disabilities, and volunteers all attended the event.

แขกผู้มีเกียรติที่ประจำการองค์การสหประชาชาติ องค์กรความร่วมมือจาก UNV ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้มีชื่อเสียง เยาวชน คนพิการและไม่พิการ รวมถึงอาสาสมัครต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

 

Mr. Christian Hainzl, Regional Manager, United Nations Volunteer Regional Office for Asia and the Pacific, visited the APCD, 60+ Plus Bakery & Chocolate Booth.

คุณคริสเตียน เฮินซ์ล ผู้จัดการภูมิภาคโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้เยี่ยมชมบูธโครงการ 60 พลัส+ เบเกอรี่และช็อกโกแลต คาเฟ่

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, and Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking and Collaboration Officer were in front of APCD activity Booth.

คุณวัชรพล จึงเจริญหัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือและนางสาว ศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ประจำการกิจกรรมของ ศพอ. ที่บูธ

 

APCD staff posed for a group photo in front of the "International Volunteer Day 2023" panel.

เจ้าหน้าที่ ศพอ. ถ่ายรูปกลุ่มด้านหน้าป้ายงานเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากลปี 2566