รองประธานอาวุโส องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่ (JICA) เยี่ยมชมศพอ. เพื่อรับฟังความคืบหน้าด้านความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การแบ่งปันข้อมูลการดำเนินการของ ศพอ. ในการพัฒนาด้านความพิการ รวมถึงประสปการณ์ของ ศพอ.ด้าน การวางแผนแบบมีส่วนร่วมและกิจกรรมด้านความพิการที่ยั่งยืนได้รับการอัพเดทและกล่าวถึง

 

2.	Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, presented Ms. Sachiko Imoto, Senior Vice President of JICA Headquarters, with APEC Chocolate OEM sets produced by individuals with disabilities.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.  มอบชุดช็อคโกแลตเอเปค ที่ผลิตโดยผู้พิการให้กับคุณ Sachiko Imoto รองประธานอาวุโส JICA

 

3.	Dr. Kenji Kuno, Advisor on Disability Inclusion, described JICA and APCD's cooperation workplan.

ดร. Kenji Kuno ที่ปรึกษาด้านความพิการ บรรยายแผนความร่วมมือระหว่าง JICA และศพอ.

 

After the discussion, representatives from JICA and APCD posed for a group photo.

หลังการหารือ ผู้แทนจาก JICA และศพอ. ร่วมถ่ายภาพหมู่

 

5.	Visitors interacted with disability-friendly businesses at the APCD's 60+ Plus Bakery, Chocolate Café, and 60+ Plus Kitchen by CP during a guided tour.

คณะเยี่ยมชมศึกษาธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม ณ 60+ Plus เบเกอรี่และช็อกโกแลตคาเฟ่และครัวซีพี

 

Checking the accessibility of the APCD Training Building while touring its facilities

เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารฝึกอบรม ศพอ.

 

Group photo in front of APCD Administration building

ภาพถ่ายหมู่หน้าตึกอำนวยการ ศพอ.